Aldtsjerk / Oudkerk
Aldtsjerk / Oudkerk

Aldtsjerk / Oudkerk

491 aldtsjerk2Topografische kaart van Aldtsjerk (2010)Het dorp Aldtsjerk is een klein dorp in de streek Trynwâlden en heeft haar karakter van die dorpen in deze streek het best bewaard.

Met de dorpen Eastermar, Garyp en Suwâld bezit het dorp één der meest karakteristieke dorpsgezichten van de gemeente Tytsjerksteradiel.

De bebouwing van de kern van Aldtsjerk lag vanouds langs de Van Sminiaweg richting het riviertje de Murk. De meest karakteristieke bebouwing is nog steeds langs deze weg te vinden, vanaf het landgoed De Klinze tot aan de ophaalbrug over De Murk.

975 aldtsjerk03Luchtfoto van Aldtsjerk

Het dorp ligt op de zandgrond. Deze grondsoort gaat naar het westen al gauw over in veen en later in klei. Aldtsjerk is rijk aan natuurschoon. Ten zuidwesten van het dorp ligt het Aldtsjerkstermar. Hier is een bijzonder monument te vinden, een houten ijstent uit 1925.

1375 marwei aldtsjerkAldtsjerkstermar

Ook is er bos; de namen van het Turkijebos en het bos van Griekenland zijn ontleend aan de Turkse en Griekse staatspapieren, waarmee de bossen in het verleden gefinancierd zijn. Deze bossen zijn nu eigendom van de natuurvereniging "It Fryske Gea".

1376 Oktober 2008 002 Oprijlaan AldtsjerkOprijlaan Aldtsjerk

Het landhuis "De Klinze" ligt in een landschappelijk waardevol park. Deze state is lang bewoond geweest door de adellijke familie Van Sminia. Rond 1680 is deze voorname state gebouwd als Aysma State. Nu is het een hotel-restaurant en conferentieoord en is het tevens één van de trouwlocaties van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het dorp op de kaart: