Garyp - Eendrachtsweg 7

Garyp - Eendrachtsweg 7

Dorp

Garyp / Garijp

Adres

Eendrachtsweg 7

Type

Woonhuis

Model - Vorm - Bijzonderheden

Directeurswoning

Bouwjaar

1915

Status

Gemeentelijk Monument ?

Beschrijving

Het pand ligt zeer beeldbepalend aan een bocht van het zuidelijke deel van de Eendrachtsweg, die een mooie zichtas vormt. Het verkeert in redelijke staat. Hoofdvorm en gevelindeling zijn gaaf.
De materialisering en detaillering zijn aangetast door het keimen van de gevel (wit) en de recentelijk nieuw aangebrachte dakbedekking, weliswaar met gebruik van een streekeigen pannensoort (Friese platte pan).
Dit pand betreft de voormalige directeurswoning van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek 'de Eendracht' die zich hier in 1914 vestigde op een plek waar sinds 1870 al twee andere fabrieken gevestigd waren (een cichoreifabriek en later een stoomgrutterij).
Het pand is zeer waardevol voor het historische dorpsbeeld van Garyp. De specifieke samenhang tussen vergelijkbare panden en het plaatselijke industriele verleden is zeldzaam in de regio.


Door Karakteristyk Tytsjerksteradiel is in het kader van de dorpsvernieuwing in 2006 een plaquette op de gevel aangebracht met de volgende tekst:

DIRECTEURSWONING

Op dit perceel was van 1870 tot 1881 een cichoreifabriek gevestigd. Daarna begon Klaas Gorter er een stoomgrutterij. In 1914 verkocht deze het perceel aan de naastgelegen stoomzuivelfabriek. De stoomgrutterij werd toen gesloopt. Dit gebeurde ook grotendeels met de aanwezige woning uit 1870. Na een grondige verbouwing in 1915 ontstond het huidige pand dat de functie van directeurswoning kreeg. De zuivelfabriek werd in 1968 gesloten.

 

Foto's :

Trudi Dorreboom-Rosenboom