Mûnein - Geologisch Monument

Geologisch munument

Ter gelegenheid van de ruilverkaveling 1996-1999, is even ten zuiden van Mûnein een geologisch monument ingericht. Jan Faber is de bedenker, initiatiefnemer en bouwer hiervan.

Enkele dorpen in De Trynwâlden, waaronder Giekerk liggen hier op een keileembult. Later is hier nog dekzand over verstoven. Het zand is weer gedeeltelijk afgegraven voor de behoefte aan ophoogzand in Leeuwarden. Toen tijdens de ruilverkaveling nieuwe sloten werden gegraven werd de keileembult aangesneden en kwamen veel stenen aan de oppervlakte te liggen. Faber heeft ze allemaal verzameld en mee naar huis genomen. Het werden er uiteindelijk vele duizenden stenen en rond zijn huis ontstond een ware stenenwoestijn. Hij is dan ook wel blij dat de stenen zo’n mooie bestemming hebben gekregen, doordat ze in het monument zijn verwerkt.

Soms wordt het geologisch Monument vermeld als Bouwepet, maar dat is eigenlijk de naam van het aangrenzende natuurgebied. Het eiland vormt tevens het begin- en eindpunt van een natuurwandelpad waarlangs ook 18 grote zwerfstenen liggen. Het wandelpad is van 8 april – 15 juni gesloten, maar het monument is het gehele jaar vrij toegankelijk.

Munein kaart GeologischMonument

(bron: website WWW.gesteentetuinen.nl) : http://www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/gesteentetuinen/tuinen.php?tuin_ID=25

Munein GeologischMonument 01Geologisch monument te Mûnein

Munein GeologischMonument 02

Munein GeologischMonument 03(foto's: T.M. Dorreboom-Rosenboom)