Links

Neo-Klassicistisch Wonen Friesland   www.pastoriewoning.nl    
Stichting Cultureel Erfgoed Trynwalden   www.erfgoedtrynwalden.nl    
Tresoar in Leeuwarden, Fries historisch en letterkundig centrum   www.tresoar.nl    
Streekmuseum in Burgum   www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl    
Cultureel historisch centrum De Schierstins in Veenwouden   www.schierstins.nl    
Fogelsangstate, Veenklooster   www.fogelsangh-state.nl    
Historische wandelpaden in Fryslan   www.historischepaden.nl    
Steunpunt Monumenten in Fryslan   www.monumentenzorgfryslan.nl    
Rijksdienst voor het culturele erfgoed   www.cultureelerfgoed.nl    
Nationaal restauratiefonds   www.monumenten.nl    
Provincie Fryslan   www.fryslan.nl    
Gemeente Tytsjerksteradiel   www.tytsjerksteradiel.nl    
Project Frysk Erfskip   www.fryskerfskip.nl    
It Fryske Gea   www.fryskegea.nl    
IVN Natuur en Milieu Educatie   www.ivn.nl/fryslan    
Stichting Staten en Stinzen   www.statenstinzen.nl    
Boerderijenstichting Fryslân   www.boerderijenstichtingfryslan.nl    
Geologiemonument Munein   www.aardkundigewaarden.nl    
Uilenborden   http://www.uileborden.nl/    
Heemschut, vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland   http://www.heemschut.nl