Open Monumentendag Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen: “Oer de grins”

PERSBERICHT  27 augustus 2018

In: Eastermar, Jistrum, Drogeham, Kootstertille en Twijzel
Op: Zaterdag 8 september van 10 uur tot 17 uur.
BankGiro Loterij Open Monumentendag

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen organiseren dit jaar één gezamenlijke Open Monumentendag. Samen met het landelijke Projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij wordt in het hele land in het tweede weekend van september de open monumentendag georganiseerd. Met hulp van alle vrijwilligers van de lokale comités en met heel veel eigenaren van monumenten wordt op deze dag ons Nederlands cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk gemaakt. Met landelijk meer dan een miljoen bezoekers is dit een topper onder de landelijke evenementen.

In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen wordt deze dag op zaterdag 8 september verzorgd door de stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel en de stichting Oud-Achtkarspelen, met ondersteuning van Erfgoedvereniging Heemschut, Buro Erfdiel, Monumentenwacht Fryslân en heel veel vrijwilligers.

Oer de grins

Het thema van het jaar, In Europa. bracht de organisatie op het idee om over de grens te gaan en open monumentendag dit jaar gezamenlijk te houden. Er is weinig wat ons scheidt, maar veel wat ons bindt. Dat zal de bezoeker ontdekken in een tiental monumentale kerken, boerderijen, woonhuizen, musea en in de natuur en het landschap bij de dorpen Eastermar en Jistrum, Drogeham, Kootstertille en Twijzel. Ook beroemde schrijvers uit deze streek als Dam Jaarsma en Simke Kloosterman worden voor het voetlicht gebracht. Er is voor jong en oud van alles te beleven.

Geniet van deze dag bijvoorbeeld eens op de fiets! Er is een mooie route uitgezet door het landschap van de Noordelijke Friese Wouden langs de monumenten. Ook met de auto zijn alle monumenten bereikbaar.

Op www.openmonumentendag.nl onder Tytsjerksteradiel en onder Achtkarspelen vindt u het hele dagprogramma en de fietsroutebeschrijving.

HistBoerderijDrogehamOpen Monument vol verhalen: Historische boerderij bij Buweklooster – Drogeham

Winnaar Karakteristykpriis 2017

BURGUM 7 juni 2018

Winnaar Karakteristykpriis 2017 familie Keizer Wijma aangeboden door De Timmermantjoeder uit GarypWinnaars van de Karakteristykpriis 2017 Doeke Keizer en Wendy Wijma De prijsuitreiking van Karakteristyk Tytsjerksteradiel leverde op een feestelijke avond op 7 juni in De Pleats niet alleen een prijswinnaar op, maar ook een verrassing. Een houtmonster bewijst: Het boerderijtje aan de Swanneblom dateert van 1661 en is het oudste van Burgum.

De Karakteristykpriis 2017
Deze prijs voor de meest voorbeeldige restauratie van het afgelopen jaar ging naar de familie Keizer-Wijma van de monumentale renteniersboerderij Reitsmaherne aan de Seadwei 6 in buurtschap It Heechsân bij Eastermar.
Deze fraaie boerderij uit 1907 is in de loop der jaren tot in details en met veel liefde gerestaureerd. Als kroon op het werk werd in 2017 het asbest op de schuur vervangen door een fraai rieten dak. Deze restauratie leverde een grote bijdrage voor de karakteristieke landschappelijke omgeving van It Heechsân, aldus het oordeel van de deskundige jury.

De Karakteristykpriis van 500 euro kwam er door bouwbedrijf De Timmermantsjoender uit Garyp.

Boorgat onthult een van de oudste Friese boerderijen
Als kind kwamen ze er eikels brengen voor het vee van boer Liekele de Hoop. Nu wonen Evert Hoekstra en Johanna Reitsma met hun gezin er zelf er zelf in hun totaal gerestaureerde boerderijtje aan de Swanneblom in Burgum.
Het blijkt een van de oudste Friese boerderijen te zijn. Borghaerts Houtdatering heeft zonder twijfel vast kunnen stellen dat het huidige voorhuis als boerderij in 1661 is gebouwd, zoals de ontdekte muurankers ook aangeven.Winnaars aanmoedingsprijs familie Hoekstra Reitsma met een cheque voor een bouwinspectie van Buro Erfdiel uit RyptjserkWinnaars van de extra prijs Johanna Reitsma en Evert Hoekstra

In 1751/1752 werd het boerderijtje verlengd met tot type “Friese schuur”. Uit de houtboringen in voorhuis en in schuur blijkt Borghaerts de herkomst en de ouderdom van het hout vast te kunnen stellen.
Het boerderijtje aan de Swanneblom heeft in de woorden van Paul Borghaerts een goudschat aangeleverd. De volle zaal zat ademloos te luisteren naar het verhaal van Paul over het Friese “palenbos” uit de Baltische staten dat nog steeds in de Friese boerderijen te vinden is.

De stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel is dolblij met dit verrassende resultaat van het houtonderzoek. De stichting nam het initiatief voor dit houtdateringsonderzoek als extra “prijs” voor haar 40 jarig jubileum. De stichting wilde daarmee aantonen dat er veel verborgen historie aanwezig is, dat we geneigd zijn plat te gooien. Eeuwig zonde, zoals uit de verrassende ontdekking aan de Swanneblom blijkt.

Buro Erfdiel uit Ryptsjerk bood de eigenaren van het boerderijtje een bouwinspectie aan, want goede zorg voor je historisch bezit is een eerste vereiste voor behoud.

De feestelijke avond kwam mede tot stand door Makelaardij Wijmenga en bouwbedrijfHendriks&Wijnsma uit Burgum.


 

Open Monumentendag Tytsjerksteradiel “Van Herenboer tot heidehipper”

zaterdag 9 september 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur

De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel heeft samen met heel veel andere vrijwilligers een programma rond het dagelijks leven van boeren, burgers en buitenlui zo’n eeuw geleden gemaakt. Op deze dag zet een zevental eigenaren van bijzondere monumenten in Earnewâld, Garyp en Sumar de deuren voor u open. Er is deze zaterdag voor jong en oud veel te zien en te beleven. Geniet van deze dag bijvoorbeeld eens op de fiets! Er is een mooie route uitgezet langs de monumenten en het fietspontje in Earnewâld vaart de hele dag. Ook met de auto of zelfs te voet zijn alle monumenten bereikbaar.

Het centrale informatiepunt van de dag is bij het Toeristenbureau in Earnewâld. De tocht voert u ook naar (of van) het Landbouwmuseum/ bezoekerscentrum It Wiid in Earnewâld waar u nog veel meer over het vroegere boerenleven en over het gebied de Alde Feanen te weten kunt komen.
Op www.openmonumentendag.nl onder Tytsjerksteradiel vindt u het hele programma en de tijden van de activiteiten.

It Kokelhus met Jan en Sjut
Bij de foto: Jan en Sjut met geit voor It Kokelhûs in Earnewâld - Foto: Tjamme Tilstra

Karakteristykpriis 2016 valt in Aldtsjerk

Op donderdag 6 juli ontving de familie Sikma uit handen van wethouder G.Schippers de Karakteristykpriis 2016 voor de fraaie restauratie van de boerderij It Amelân aan de van Sminiaweg in Aldtsjerk. De prijs bestaat uit een plaquette en een cheque van 500 euro. Dit bedrag is beschikbaar gesteld door restaurant en partycentrum De Pleats uit Burgum.
De prijs, een initiatief van de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel, wordt jaarlijks uitgereikt voor de meest voorbeeldige restauratie van een karakteristiek pand. Op de foto de familie Sikma neemt de prijs in ontvangst samen met het complete bouwteam van bouwbedrijf Jan Hooghiemster, Architectenstudio SKA en tuinarchitecte Fokje Kingma.

uitreiking Karpriis 2016

V.l.n.r. Nynke Sikma, Wouter Hooghiemster, Ton van Vilsteren (studio SKA), Jan Hooghiemster, Fokje Kingma (tuinarchitect), wethouder Geerling Schippers, Jetze Kuipers (studio SKA), Klaas Sikma, Bareld kootstra (voorzitter Karakteristyk Tytsjerksteradiel).
De vrolijke foto komt van fotograaf Harmen Westra.

 Kijk ook hier:  overzicht van alle winnaars van de Karakteristyk Prijs