Burgum - Raadhuisweg 7

Burgum - Raadhuisweg 7

Dorp

Burgum / Bergum

Adres

Raadhuisweg 7

Type

Diversen

Model - Vorm - Bijzonderheden

Raadhuis

Bouwjaar

1935

Status

Rijksmonument

Beschrijving

De  uitbeidingen aan de achter- en westzijde van het gebouw, van de hand van Architectenbureau Ir. A. Bonnema BV uit Hurdegaryp, vallen buiten de bescherming als monument. Evenals de tuinaanleg die sinds 1935 nogal wat wijzigingen heeft ondergaan.

Gemeentehuis, ontworpen door architect Piet de Vries uit Leeuwarden. Het in 1935 gereedgekomen gebouw is gelegen op een min of meer rechthoekig stuk grond op de hoek van de Raadhuisweg en de H.W.K. Ridder Huysesen van Kattendijkeweg. Een hoefijzervormige oprijlaan, die een gazon omsluit, verleent toegang tot het pand. In 1937 heeft de gemeente een gemetselde zitbank aan het terrein toegevoegd ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Berhard. Hij staat op de grens van het trottoir van de Raadhuisweg en het terrein van het gemeentehuis. Het monumentale gebouw en bank zijn opgetrokken in een zakelijke sobere baksteenstijl. In de vormgeving van het gemeentehuis zijn daarnaast enkelijke traditionalistische elementen opgenomen, zoals de grote dakkapellen op het dak van de oostelijke zijvleugel, die sterk doen denken aan Vlaamse gevels. Het gemeentehuis is opgetrokken in een grijs-gele Belvedèresteen en de bank is opgemetseld uit een roodbruine gesinterde baksteen. De bank is verrijkt met natuurstenen inscripties. Het geheel is een gaaf voorbeeld van raadhuisbouw uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het complex is uit architectuurhistorisch oogpunt van belang vanwege zijn uitgesproken ligging.

Foto's :

R. Deelstra