Foto 1981

Garyp - Greate Buorren 32

Dorp

Garyp / Garijp

Adres

Greate Buorren 32

Type

Woonhuis

Model - Vorm - Bijzonderheden

Stelpboerderij

Bouwjaar

1890

Status

Beeldondersteunend

Beschrijving

De hoofdvorm en architectonishe gaafheid van het pand zijn aangetast door de toevoeging van dakkapellen, vensters in de zijgevels en balkon. De boerderij heeft een beeldbepalende ligging op de hoek Greate Buorren/Inialoane.


Door Karakteristyk Tytsjerksteradiel is in het kader van de dorpswandeling een plaquette in de tuin geplaatst met de volgende tekst:

PAKHÛSHIEM

Dit perceel was tot het jaar 1851 bebouwd met een cichoreifabriek en éénkamerwoningen. Na de sloop van deze panden door de dorpstimmerman Kroes is de woning met timmerwerkplaats annex molenmakerij gebouwd. Vanaf 1927 tot 1971 is het pand in gebruik geweest als timmer-/aannemersbedrijf G de Haan en daarna als foerage- en dierenspeciaalzaak Elzinga. De naam Pakhûshiem is afgeleid van de belangrijke functie die het terrein altijd had als opslagplaats van goederen.

Foto's :

Trudi Dorreboom-Rosenboom