Garyp - Greate Buorren 40

Garyp - Greate Buorren 40

Dorp

Garyp / Garijp

Adres

Greate Buorren 40

Type

Diversen

Model - Vorm - Bijzonderheden

Pakhuis (gedeeltelijk voormalige cichoreifabriek)

Bouwjaar

1914/1978

Status

Beeldondersteunend

Beschrijving

Waardevolle typologische en historisch-ruimtelijke betekenis. Ensemblewaarde met fabrieksterrein.


Door Karakteristyk Tytsjerksteradiel is in het kader van de dorpswandeling een plaquette op de gevel aangebracht met de volgende tekst:

GRAANMALERIJ

Vanaf begin 1800 stonden er op deze plek woningen van ambachtslieden. Na de sloop en herbouw begon de grutter en handelaar Klaas Gorter er in 1914 een graanmalerij of stoommeelfabriek. Het bedrijf werd deels gebouwd van afbraakmateriaal van de cichoreifabriek aan de Eendrachtsweg. In 1959 werd een deel van het perceel tot woning/winkel/pakhuis verbouwd. Bij een latere verbouwing in 1978 werden de achter- en zijgevel van de voormalige graanmalerij gewijzigd.

Foto's :

Trudi Dorreboom-Rosenboom