Garyp - Sigerswâld 15

Garyp - Sigerswâld 15

Dorp

Garyp / Garijp

Adres

Sigerswâld 15

Type

Boerderij / Plaats

Model - Vorm - Bijzonderheden

Boerderij met dwars geplaatst voorhuis

Bouwjaar

1866

Status

Rijksmonument

Beschrijving

Dit complex bestaat uit een dwarshuisboerderij met bijbehorende stookhut, koetshuis, bijschuur en zonnewijzer. In 1866 is de kop van de bestaande kop-hals-rompboerderij afgebroken en vervangen door het huidige dwarshuis. Het schuurgedeelte is nog van vóór 1866. De rest van de eerder genoemde gebouwen en de zonnewijzer dateren uit 1866. De boerderij is van uitzonderlijke gaafheid van zowel in- als exterieur van het dwarshuis en de schuur. Het interieur van het woonhuisgedeelte is bijzonder: in de gang is een imitatiebeschilderde rondboog. De voorkamers hebben nog de kasten- en bedstedenwanden en de originele schoorsteenmantels, waarvan één met een schilderstuk van Klaas Koopmans. De keuken heeft nog delen van de oorspronkelijke tegelwanden en schouw.


Deze gerestaureerde monumentale boerderij kreeg de Karakteristykprijs 2006

Juryrapport

Prijsvraag 2006 Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel

De jury, die ook ditmaal weer bestond uit de heren B. Adema (Dokkum), G.P. Karstkarel en R. Terpstra (beiden te Leeuwarden), kwam op 1 september 2007 bijeen. Helaas was er slechts één inzending te beoordelen, te weten:

Sigerswâld 15 te Garijp

De jury constateert dat de basisrestauratie voorbeeldig is uitgevoerd. Het oude metselwerk is gerespecteerd, alleen de echt slechte stukken zijn vervangen. De rest is helemaal “afleesbaar”.

Wat betreft het woonhuis heeft de jury waardering voor de rand van de dakkapel en de schoorsteenborden.

De ingreep in de schuur, noodzakelijk door functieverandering, is gelukkig beperkt tot één gebaar en daardoor acceptabel. De rieten kap en het voegwerk zien er voortreffelijk uit.

De jury moet echter ook constateren dat de afwerking in de detaillering is doorgeschoten. Dit valt het meest op in het witte schilderwerk en enkele toegevoegde versieringen. Het schilderwerk (voordeur, stopverf) hoort donker te zijn. De levensboom in de voordeur is afwijkend van vorm en valt nu bovenmatig op. De dakkapel is teveel opgesmukt, de blinden en de levensboom horen daar niet thuis. In de bijschuur viert de nostalgie hoogtij.

Ondanks de kritiek op de details overheerst de waardering voor deze restauratie. De jury kan het stichtingsbestuur dan ook zonder voorbehoud adviseren, de prijs voor 2006 toe te kennen aan de fam. J.H. Veenje.

Namens de jury,
Pieter Nieuwland, secretaris
Hurdegaryp, 4 sept. 2007

 

Foto's :

Klaas Veltman