Gytsjerk Rinia van Nautaweg 54

Gytsjerk Rinia van Nautaweg 54

Dorp

Gytsjerk / Giekerk

Adres

Rinia van Nautaweg 54

Type

Woonhuis

Model - Vorm - Bijzonderheden

Woonhuis

Bouwjaar

Onbekend

Status

Nog te beoordelen

Beschrijving

Juryrapport Prijsvraag 2010 Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel
De jury, die traditiegetrouw bestond uit de heren Broor Adema te Dokkum, Peter Karstkarel en Rienk Terpstra, beiden te Leeuwarden, kwam op 5 maart 2011 bijeen. Er waren drie inzendingen te beoor­delen, waaronder dit pand:

Rinia van Nautaweg 54, Gytsjerk
Een voormalig winkelpand, hoewel dat niet de oorspronkelijke bestemming zal zijn geweest. In de voorgevel is een groot winkelraam vervangen door twee afzonderlijke ramen. De werkzaamheden zijn voorbeeldig en met veel zorg en liefde uitgevoerd. Het voegwerk is goed, de steensoort passend. Ook de nieuwe schoorsteenborden zijn goed gekozen. Langs de straat is een mooi smeedijzeren hek geplaatst, het erf is rustig gehouden. Kritiek heeft de jury op de witte stopverfrand en de levensboom in de voordeur. Deze voordeur is ooit dubbel geweest.

Conclusie
De jury heeft veel lof voor het werk aan de panden te Gytsjerk. Van beide gaat de voorbeeldwerking uit die de jury als eerste criterium hanteert. De jury adviseert het bestuur dan ook, het beschikbare prijzengeld gelijkelijk te verdelen over deze twee inzenders.

(redactie: het andere pand betrof het pand aan de Trynwâlderdyk 20 in Gytsjerk).

Namens de jury,
Pieter Nieuwland, Hurdegaryp 5 maart 2011

 

Foto's :

Henk de Bruin