Suwald Zuiderend 30-32

Suwald Zuiderend 30-32

Dorp

Suwâld / Suawoude

Adres

Zuiderend 30-32

Type

Woonhuis

Model - Vorm - Bijzonderheden

Woonhuis

Bouwjaar

1726/1938

Status

Gemeentelijk Monument ?

Beschrijving

Veerhuis of 'overzettershuis', gebouwd als dubbele woning in 1726. Het pand was voorheen in eigendom van de Kerkvoogden en Diakenen van Suwâld. Het is van waarde vanwege de ouderdom, de gebouwentypologie en de relatie met de historisch-ruimtelijke context ensemble veer over 'De Wide Ie' en veerhuis. Het pand heeft veranderingen ondergaan in gevelindeling en materialisatie. Aan de achterzijde is een recent aangebrachte uitbouw gemaakt, die zichtbaar is vanaf de Monnikenweg, maar niet vanaf de weg die vanaf het dorp richting veer loopt. De waarde voor het dorp en de rol in de historische ontwikkeling van het dorp zijn groot.

Foto's :

Henk de Bruin