Wat doen wij?

Een karakteristiek pand
Uw eigen huis is een kostbaar bezit. Uiteraard besteedt u daarom geregeld aandacht aan het onderhoud en de verfraaiing ervan.
Burgumerdaam 26Burgumerdaam 26, Burgum (foto R. Deelstra, 2010)Woont u in de gemeente Tytsjerksteradiel en bezit u een huis dat gebouwd is in de periode voor 1940, dan hebt u extra reden om zuinig te zijn op uw woning. De kans is dan namelijk groot dat u een voor deze streek karakteristiek pand bewoont. Dit is zeker iets om trots op te zijn, maar tevens een hele verantwoordelijkheid.
Want zonder de juiste kennis is het namelijk niet altijd even eenvoudig om de cultuurhistorische waarde van uw woning te bepalen én voor de toekomst veilig te stellen.
De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kan u hierin de weg wijzen.

 

Onderhouden en beschermen
Sinds het eind van de jaren zeventig is Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel de drijvende kracht achter het inventariseren, onderhouden en beschermen van het streekeigene van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarbij gaat het enerzijds om bouwelementen van historische gebouwen en anderzijds om kenmerkende landschapselementen als bijvoorbeeld boomwallen, pingo’s en dobben.

Als liefhebber en/ of bezitter van een karakteristiek pand kunt u hiermee uw voordeel doen.

karakteristiek landschapKarakteristiek landschap in de buurt van Eastermar; de Lange Geestlaan. (Foto: S.T. de Beer, 2007)

Lijst van karakteristieke objecten
In 1990 heeft de Stichting een inventarisatie gemaakt van het bezit aan karakteristieke panden in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het resultaat van de inventarisatie was een lijst met ongeveer 475 panden, die voor bescherming in aanmerking zouden kunnen komen. De gebouwen op de lijst zijn geen monumenten in de zin van de Monumentenwet, maar zij worden wel karakteristiek geacht of streekeigen.

Unieke voordelen
Als u zich voor een gering bedrag van vijf euro per jaar aansluit bij de Vrienden van Karakteristyk Tytsjerksteradiel profiteert u van enkele voordelen. U ontvangt periodiek onze Nieuwsbrief, met daarin onder meer aandacht voor de bouwkunst en natuur in onze gemeente.

Verder organiseert de Stichting diverse activiteiten, zoals lezingen, excursies en fietsroutes langs karakteristieke bouwwerken en landschapselementen. Uiteraard zijn deze evenementen voor onze vrienden vrijwel altijd gratis toegankelijk.

Aanmoedigingsprijs*
Om de liefde voor het karakteristieke landschap en de bouwstijl in de toekomst levend te houden, hebben we tal van initiatieven ontwikkeld. Zo kennen we jaarlijks een ‘aanmoedigingsprijs' van vijfhonderd euro toe aan een eigenaar van een karakteristiek pand die op onderscheidende wijze aandacht heeft geschonken aan de instandhouding van het bouwwerk of een onderdeel daarvan (kan ook het interieur zijn).

Een overzicht van de lijst van prijswinnaars treft u bij Karakteristyk Prijs.

Reageer nu!
U begrijpt dus dat u met een kleine bijdrage volop voordeel ontvangt voor uw karakteristieke woning. Meldt uw zich daarom vandaag via het contactformulier nog aan als donateur van de Stichting. Dan zult u als een van de Vrienden van Karakteristyk Tytsjerksteradiel worden betrokken bij de rijke cultuur en natuur in onze gemeente.